Menu Sluiten

Info Nieuwe Leden

Vanaf 1 maart 2024 hebben wij een tijdelijke ledenstop. Via “Kennismaken en of aanmelden” hieronder kun je jezelf wel alvast inschrijven waarbij wij na medio juni contact met je opnemen. Dit i.v.m. voorbereidingen op onze bijzondere optredens op 15 juni EN 16 juni in Corrosia Almere Haven!

Welkom op de site van Popkoor Remix!
Remix is een enthousiast koor dat voornamelijk popmuziek zingt met zo nu en dan een uitstapje naar een ander genre.
Ons koor telt ongeveer 55 leden die verdeeld zijn over vier stemgroepen: bassen, alten, sopranen en tenoren. Binnen de stemgroepen van met name de alten en sopranen kennen we ook eerste en tweede stemgroepen.
Ons koor wordt zowel tijdens de repetities als de optredens begeleid door een vaste pianist!
Soms moet Remix gebruik maken van een wachtlijst. Het invoeren van een wachtlijst heeft verschillende redenen:

Voor de klankkleur van ons koor houden we een verdeling aan van 25% mannen en 75% vrouwen. Dit kan betekenen dat nieuwe vrouwelijke leden op de wachtlijst geplaatst kunnen worden.
Als het koor zich aan het voorbereiden is op een belangrijk optreden, is het voor ons niet goed mogelijk om nieuwe leden optimaal binnen het koor te begeleiden.

Belangrijk om te weten:
De vaste repetitieavond is op dinsdag van 20.00 uur tot 22.15 uur. Tussendoor houden we pauze onder het genot van een drankje.
De locatie is amateurkunstgebouw ‘de Glasbak’, Lierstraat 21 in Muziekwijk Almere-Stad. In de Glasbak is het na afloop van de repetitie mogelijk om gezamenlijk, dit is vrijblijvend, nog een drankje te nuttigen. De kosten zijn voor eigen rekening.
Remix repeteert het gehele jaar door behalve in de kerstvakantie en in de zomervakantie. Voor de zomervakantie geldt de periode die is vastgesteld voor het basisonderwijs in Almere.

Remix hanteert voor de aanname een aantal voorwaarden:
Er geldt een leeftijdsgrens voor nieuwe leden; iedereen tot en met 65 jaar is bij ons koor welkom. Bij mannen maken we hier soms een uitzondering op, aangezien zij veelal in de minderheid zijn. Eenmaal lid van het koor is de leeftijdsgrens niet meer van toepassing. Je hoeft het koor dus niet bij het bereiken van 65 jaar te verlaten.
Als je definitief onderdeel wilt uitmaken van het koor dan houden we een stemtest. De stemtest wordt na een repetitie, zonder de aanwezigheid van de andere koorleden, afgenomen door onze dirigent. Tijdens de stemtest zijn een of meerde bestuursleden aanwezig. De stemtest wordt vooral gebruikt om te bekijken tot welke stemgroep je behoort en of je in staat bent voorgespeelde/voorgezongen tonen over te nemen.
Daarnaast mag je een gedeelte van een liedje zingen dat je zelf hebt uitgekozen en voorbereid.
De dirigent bepaalt na afloop de stemgroep en geeft aan of hij denkt dat je in staat bent om met het koor mee te doen; dit betekent een positief of negatief besluit.
Bij twijfel wordt afgesproken dat er, na een periode meedraaien in het koor, opnieuw een stemtest zal plaatsvinden. Vervolgens wordt een definitieve keuze gemaakt voor het wel of niet toelaten tot het koor.

Het is bij Remix niet noodzakelijk dat je noten kunt lezen.
Op de juiste manier nazingen wat is voorgezongen en gebruik maken van je muzikaal geheugen staat voorop.
Binnen de stemgroepen helpen we elkaar een partituur zo goed mogelijk te zingen.

Elk koorlid heeft toegang tot de ledenlogin van de website. Je vindt hier de muziekbestanden en de bladmuziek. Van elk koorlid wordt gevraagd thuis te oefenen met behulp van deze muziekbestanden; dit bevordert de snelheid van het instuderen van de liedjes tijdens de repetitieavonden.

Kennismaken en of aanmelden
Lijkt het je leuk om een keer vrijblijvend kennis te maken met ons koor en eens te ervaren wat het zingen in een koor betekent, dan kun je contact opnemen met de ledenadministratie. Ria Hoogveld zal in overleg een datum met je afspreken wanneer je langs kunt komen.
Ben je enthousiast geworden na deze eerste indruk, dan kun je je opgeven voor een stemtest. Bij een positieve uitslag kun je je daarna inschrijven.
Print het inschrijfformulier en het machtigingsformulier, vul het in en neem het mee naar de eerstvolgende repetitie. Neem ook even het document “Informatie nieuwe leden” door.
Het lidmaatschap gaat in per datum van inschrijving.
Vanaf de inschrijving gaan ook de contributiebepalingen en overige regels conform het huishoudelijk reglement gelden. Betaling en schriftelijke opzegging geschieden per kwartaal.
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 50,-, Hiervoor ontvang je een startpakket bladmuziek van de muziekcommissie. Na inschrijving krijg je toegang tot onze ledenwebsite, waar bladmuziek en muziekbestanden kunnen worden gedownload. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De huidige contributie bedraagt € 75,- per kwartaal. Dit bedrag is inclusief consumpties tijdens de pauze. De contributie wordt ieder kwartaal afgeschreven middels een afgegeven machtiging voor automatische incasso.
Het rekeningnummer van Popkoor Remix is NL40INGB000802 98 33.
De contributie loopt tijdens de vakanties door. Heb je vragen over betalingen dan kun je contact opnemen met de penningmeester.